testing
Εμμετρωπία

H λειτουργική όραση στον άνθρωπο προϋποθέτει το σχηματισμό ενός ευκρινούς ειδώλου στον αμφιβληστροειδή, τον φωτοευαίσθητο χιτώνα στο πίσω μέρος του οφθαλμού. Όπως κάθε οπτικό σύστημα (π.χ. φωτογραφική μηχανή) που «συγκεντρώνει» το φως, έτσι και ο ανθρώπινος οφθαλμός αποτελείται από διαθλαστικές (κυρτές) επιφάνειες (κερατοειδής και κρυσταλλοειδής φακός) με σκοπό την σύγκλιση των ακτίνων του φωτός στον αμφιβληστροειδή. Επιπλέον η ευκρινής όραση στους νεαρούς οφθαλμούς εξασφαλίζεται για ένα μεγάλο εύρος αποστάσεων μέσω της διαδικασίας της προσαρμογής, δηλαδή της αύξησης της διαθλαστικής δύναμης του οφθαλμού μέσω της αύξησης της καμπυλότητας του κρυσταλλοειδούς φακού.

Ένας εμμετρωπικός (εν μέτρο) οφθαλμός, που αντιστοιχεί σε αυτό που ονομάζουμε «κανονικό» οφθαλμό, είναι αποτέλεσμα της αρμονικής συσχέτισης των παραπάνω διαθλαστικών επιφανειών (κερατοειδής, φακός) με το μέγεθος (αξονικό μήκος) του οφθαλμού, εξασφαλίζοντας ευκρινή μακρινή και κοντινή όραση.

Είναι αρκετά πιθανόν κάποιοι οφθαλμοί να διαφέρουν από «τον κανόνα», να έχουν για παράδειγμα μεγαλύτερο ή μικρότερο αξονικό μήκος από το «φυσιολογικό» οφθαλμό, με αποτέλεσμα η διαθλαστική ισχύς να μην εξασφαλίζει ευκρινή όραση για όλες τις αποστάσεις. Με άλλα λόγια ο οφθαλμός μπορεί να θεωρηθεί πως είναι πολύ ισχυρός/ασθενής για το μήκος του ή πολύ μακρύς/κοντός για τη συνολική διαθλαστική δύναμή του. Αυτές οι διαθλαστικές καταστάσεις (διαθλαστικά σφάλματα) κατηγοριοποιούνται ως «αμετρωπίες». Υπολογίζεται πως περίπου 800 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο εμφανίζουν κάποιο διαθλαστικό σφάλμα όρασης (2.3 δισεκατομμύρια αν συνυπολογίσουμε και την πρεσβυωπία).

Η «εμμετρωποίηση», ο μηχανισμός που συντονίζει (συνήθως σε ηλικίες < 8 ετών), με τη συμμετοχή γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, την ανάπτυξη των συνιστωσών του οφθαλμού για να την επίτευξη της εμμετρωπίας στους περισσότερους οφθαλμούς, είναι πιθανόν να «επέμβει» ώστε να αντισταθμίσει σε κάποιον βαθμό τα διαθλαστικά σφάλματα (π.χ ο κερατοειδής να αναπτυχθεί με λιγότερη ισχύ για να διασφαλίσει ευκρινή εικόνα σε έναν οφθαλμό με μεγαλύτερο του κανονικού αξονικό μήκος).

Έλεγχος ‘Ορασης

Στα καταστήματα Optical House διεξάγουμε πλήρη οπτομετρικό έλεγχο για μυωπία, υπερμετρωπία, πρεσβυωπία κ αστιγματισμό σε ενήλικες και παιδιά. Επικοινωνήστε μαζί μας για το δικό σας ραντεβού.

Μαλακοί Φακοί Επαφής

Στο Optical House δίνουμε έμφαση στους φακούς επαφής από υλικά και σχεδιασμούς τελευταίας γενιάς. Επίσης παρέχουμε εκμάθηση σε νέους χρήστες και συνεχή παρακολούθηση. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας!

Book appointment

Πρισματική διόρθωση

Στο Optical Ηouse διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην εξέταση και διόρθωση όλων των ανωμαλιών σύγκλισης με τη χρήση ειδικών πρισμάτων. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας!

Book appointment

Εξατομικευμένοι Φακοί Επαφής/κερατόκωνος

Στο Optical House διαθέτουμε εξατομικευμένους φακούς επαφής που δίνουν λύσεις σε απαιτητικά περιστατικά όπως υψηλές αμετρωπίες, κερατόκωνο, μεταμοσχεύσεις, Pellucid και άλλες ανωμαλίες κερατοειδούς. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας!

Book appointment

Ορθοκερατολογία (αντιμετώπιση μυωπίας)

Με τη χρήση ειδικών εξατομικευμένων φακών επαφής στον ύπνο είναι εφικτή η διόρθωση της μυωπίας και η απελευθέρωση από τη χρήση των γυαλιών ή φακών επαφής κατά τη διάρκεια της ημέρας! Κλείστε τώρα το ραντεβού σας!

Book appointment

Βοηθήματα Χαμηλής Όρασης

Στα καταστήματα Optical House διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε βοηθήματα χαμηλής όρασης τελευταίας γενιάς και έμπειρους Οπτομέτρες που θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε το κατάλληλο βοήθημα για εσάς. Διαθέτουμε σύγχρονους τοπογράφους κερατοειδούς για λεπτομερή έλεγχο και καλύτερη διόρθωση της όρασης σε περιπτώσεις ανώμαλου αστιγματισμού, κερατόκωνου ή μεταμόσχευσης. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας!

Book appointment

Τοπογραφία Κερατοειδούς

Στα καταστήματα Optical House διαθέτουμε σύγχρονους τοπογράφους κερατοειδούς για λεπτομερή έλεγχο και καλύτερη διόρθωση της όρασης σε περιπτώσεις ανώμαλου αστιγματισμού, κερατόκωνου ή μεταμόσχευσης. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας!

Book appointment

Διαθλαστικά σφάλματα

Στο παρελθόν συνηθίζονταν η κατηγοριοποίση των διαθλαστικών σφαλμάτων σε α) αξονικά σφάλματα και β) σε σφάλματα διάθλασης. Τα αξονικά διαθλαστικά σφάλματα οφείλονταν στο υπερβολικά μικρό (υπερμετρωπία) ή μεγάλο (μυωπίά) αξονικό μήκος του οφθαλμού, με τη διαθλαστική του ισχύ να θεωρείται ως φυσιολογική. Αντίθετα, τα σφάλματα διάθλασης υποτίθεται ότι είχαν αιτία την εσφαλμένη συνολική διοπτρική ισχύ του οφθαλμού (ισχυρότερη στη μυωπία, ασθενέστερη στην υπερμετρωπία), ενώ το αξονικό του μήκος θεωρούνταν κανονικό.

Ωστόσο, η σχέση μεταξύ του διαθλαστικού σφάλματος και των τιμών των διαφόρων οφθαλμικών παραμέτρων είναι αρκετά σύνθετη, οπότε σήμερα ένας τέτοιος διαχωρισμός θεωρείται αδόκιμος. Για παράδειγμα, σύγχρονες βιομετρικές μελέτες του οφθαλμού έχουν δείξει ότι οι εμμετρωπικοί οφθαλμοί δύναται να έχουν μεγάλες διακυμάνσεις, λόγω του μηχανισμού «εμμετροποίησης» α) στη διαθλαστική τους ισχύ και β) στο αξονικό τους μήκος, γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως είναι δύσκολο να ορίσουμε ένα «φυσιολογικό» αξονικό μήκος ή μια «φυσιολογική» συνολική διοπτρική ισχύ του οφθαλμού. Σήμερα πιστεύεται όμως ότι τα διαθλαστικά σφάλματα (μυωπία και υπερμετρωπία) οφείλονται στο εσφαλμένο ταίριασμα μεταξύ του αξονικού μήκους του οφθαλμού με τη συνολική διοπτρική του δύναμη. (εικόνα δεξιά: μυωπικός (πάνω) και εμμετρωπικός (κάτω) οφθαλμός – απεικόνιση με μαγνητική τομογραφία, Atchison et al., 2004)

Τα διαθλαστικά σφάλματα διαχωρίζονται σε:

μυωπία
υπερμετρωπία
αστιγματισμό
πρεσβυωπία (αν και αποτελεί αποτέλεσμα της “γήρανσης” του οφθαλμικού συστήματος)

Διαθλαστικά σφάλματα

Στη Μυωπία η ευκρίνεια για μακρινά αντικείμενα είναι σημαντικά μειωμένη ενώ η κοντινή όραση συνήθως δεν επηρεάζεται.

Αυτό συμβαίνει όταν το μήκος του οφθαλμού είναι μεγαλύτερο από το φυσιολογικό (αξονική μυωπία) ή πιο συχνά όταν η διαθλαστική ισχύ του οφθαλμού δεν συσχετίζεται με το αξονικό του μήκος (μυωπία συσχέτισης).

 

Διόρθωση μυωπίας

Η εμφάνιση της μυωπίας μπορεί να οφείλεται σε κληρονομικούς παράγοντες, ενώ η εξέλιξή της μπορεί να επηρεαστεί από την έντονη κοντινή εργασία και από πιθανή αποχή από δραστηριότητες εκτός σπιτιού. Για παράδειγμα, ένα παιδί με δύο γονείς μύωπες έχει 8 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να έχει μυωπία από ένα παιδί που δεν έχει μυωπικούς γονείς. Όποια και να είναι η αιτία, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: σχηματισμός ειδώλου μπροστά από τον αμφιβληστροειδή – θολό είδωλο στο επίπεδο του αμφιβληστροειδή.

Η διόρθωσή της μυωπίας γίνεται με φακούς (οφθαλμικούς ή φακούς επαφής) αρνητικής δύναμης, οι οποίοι μειώνουν τη συνολική διαθλαστική ισχύ του οφθαλμού, εστιάζοντας το είδωλο στον αμφιβληστροειδή.

Διαθλαστικά σφάλματα

Στην Υπερμετρωπία η ευκρίνεια θεωρητικά επηρεάζεται περισσότερο για τα κοντινά αντικείμενα σε σχέση με τα μακρινά αντικείμενα.

Αυτό συμβαίνει όταν το μήκος του ματιού είναι μικρότερο από το φυσιολογικό (αξονική υπερμετρωπία) ή πιο συχνά όταν οι διαθλαστική ισχύ του οφθαλμού δεν συσχετίεται με το αξονικό του μήκος (υπερμετρωπία συσχέτισης), με αποτέλεσμα τα είδωλα να εστιάζονται πίσω από τον αμφιβληστροειδή.

Διόρθωση υπερμετρωπίας

Η υπερμετρωπία είναι συχνά παρατηρούμενη σε μωρά και μικρά παιδιά, πριν την ολοκλήρωση του μηχανισμού εμμετροποίησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, με την αύξηση της ηλικίας και κατ’ επέκταση την αύξηση του μήκους των οφθαλμών, η υπερμετρωπία μειώνεται και είναι πιθανόν να αναστραφεί σε μυωπία. Επίσης, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι νεαροί οφθαλμοί έχουν μεγάλα αποθέματα προσαρμογής (αύξησης της διαθλαστικής δύναμης του φακού οφθαλμού) με αποτέλεσμα «μικρό» υπερμετρωπικό σφάλμα να αντισταθμίζεται (να «κρύβεται) και να ΜΗΝ επηρεάζεται η όραση του υπερμέτρωπα σε μικρές ηλικίες. Τα συμπτώματα μη-ευκρινούς όρασης γίνονται αισθητά μόνον όταν απωλεσθεί μεγάλο μέρος της προσαρμοστικής ικανότητας (που επίσης οδηγεί στην πρεσβυωπία). Σε όλες τις περιπτώσεις, τα συμπτώματα γίνονται εμφανή πρώτα για κοντινές και μετά για ενδιάμεσες και μακρινές αποστάσεις. Η υπερμετρωπία σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να διορθώνεται σε μικρές ηλικίες για την αποφυγή της αμβλυωπίας (μειωμένης όρασης στον ένα ή κια στους δύο οφθαλμούς) και προβλημάτων στην σύγκλισή τους.

Η διόρθωσή της υπερμετρωπίας γίνεται με φακούς (οφθαλμικούς ή φακούς επαφής) θετικής δύναμης, οι οποίοι αυξάνουν τη συνολική διαθλαστική ισχύ του οφθαλμού έτσι ώστε να επιτευχθεί η ιδανική εστίαση στο επίπεδο του αμφιβληστροειδή.