testing

Όροι Χρήσης & Ασφάλειας

H χρήση και η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα opticalhouse.gr συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με τους κάτωθι όρους.

Οι τιμές των προϊόντων που βλέπετε στο opticalhouse.gr ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για ηλεκτρονικές αγορές από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και δεν ισχύουν για αγορές από τo φυσικό μας κατάστημα.

1. Πνευματική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού Τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Eταιρείας “Optical House Ο.Ε.” (Α.Φ.Μ: 998635235, ΓΕΜΗ 77730127000) που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, οδός Κατεχάκη. Αρ.29, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος Δικτυακού Τόπου που περιέχει ανήκουν στην Εταιρεία Optical House Ο.Ε. ή σε τρίτα μέρη που νομίμως εκπροσωπούνται. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το Δικτυακό Τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

2. Προσωπικά Δεδομένα

Το opticalhouse.gr εφαρμόζοντας τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με την οδηγία 97/66/ΕΚ και τον νέο κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πουλάει, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλετε προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

Τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτηση σας διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οποιονδήποτε. Με την υποβολή υλικού στο site μας, συμφωνείτε ότι το υλικό δεν περιέχει στοιχεία μη αληθή, παράνομα ή καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για χρήση και δημοσίευση.

3. Περιορισμός Ευθύνης

Το opticalhouse.gr έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης). Το opticalhouse.gr δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο.

4. Τιμολόγηση

Το opticalhouse.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς προειδοποίηση.

5. Ιδιοκτησία – Εμπορικά Σήματα

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου opticalhouse.gr και τα λογότυπα είναι ιδιοκτησία της εταιρείας Optical House Ο.Ε, η οποία διαχειρίζεται το site και απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε αναδημοσίευση χωρίς την γραπτή έγκριση της.

6. Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Ο αγοραστής έχει δικαίωμα, μέσα σε 14 ημέρες από την παραλαβή του προϊόντος, να υπαναχωρήσει εγγράφως από την αγορά, αποστέλλοντας με φαξ (+302810344162) ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (sales@opticalhouse.gr ) την υπαναχώρησή του στην Εταιρεία, με την υποχρέωση όμως να καλύψει το κόστος / δαπάνη επιστροφής του προϊόντος μέχρι το κατάστημα της Εταιρείας στην οδό Κατεχάκη αρ.29, Ηράκλειο 71201, Κρήτη.

Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία μέσα σε 14 ημέρες από την παραλαβή του ως άνω φαξ / μηνύματός του θα επιστρέψει στον αγοραστή τα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο ίδιος στην υπαναχώρησή του.

Για την έγκυρη υπαναχώρησή του αγοραστή θα πρέπει το προϊόν να επιστραφεί στην Εταιρεία στην αρχική του συσκευασία και να μην έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημία ή φθορά.

7. Δικαίωμα Αντικατάστασης των Προϊόντων

Επιστροφές με στόχο την αντικατάσταση των προϊόντων, γίνονται δεκτές εντός 10 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του, εφόσον το προϊόν είναι άθικτο στην αρχική τους σκληρόδετη συσκευασία. Επιστροφές δε γίνονται αποδεκτές στις περιπτώσεις που τα εμπορεύματα έχουν χρησιμοποιηθεί ή έχει δοθεί λάθος η παραγγελία από τον πελάτη. Το δικαίωμα επιστροφής με στόχο την αντικατάσταση, δεν ισχύει για ειδικές παραγγελίες και παραγγελίες εξωτερικού (πχ. φακοί επαφής για αστιγματισμό, πολυεστιακοί φακοί επαφής, αεροδιαπερατοί φακοί επαφής). Για να επιστρέψετε ένα προϊόν παρακαλώ επικοινωνήστε αρχικά με το +30 2811 103060 είτε με e-mail: sales@opticalhouse.gr και συμπληρώστε την σχετική φόρμα επιστροφής (word). Τα έξοδα αποστολής τυχόν επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη. Η διεύθυνση επιστροφής είναι: Optical House Ο.Ε, Κατεχάκη αρ.29, Ηράκλειο 71201, Κρήτη.

8. Παράπονα και εγγύηση

Η Εταιρεία Optical House Ο.Ε, η οποία διαχειρίζεται τον δικτυακό τόπο opticalhouse.gr καλύπτει ελαττώματα που αφορούν την κατασκευή ή τα υλικά των προϊόντων και θα πρέπει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να αναλαμβάνει την αντικατάσταση ή την επιστροφή τυχόν ελαττωματικών προϊόντων.

9. Εμπόδια στην παράδοση

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τη μη έγκαιρη παράδοση των προϊόντων την καθορισμένη ημερομηνία παράδοσης, εφ’ όσον η αδυναμία παράδοσης οφείλεται σε ανωτέρα βία, κυβερνητική παρέμβαση, πυρκαγιά, απεργία, απαγορεύσεις εισαγωγών και εξαγωγών, ελλείψεις εργατικού δυναμικού, ατυχημάτων ή οποιοδήποτε λόγο οφείλεται σε γεγονότα πέρα από τον έλεγχο της Εταιρείας. πχ. υπερημερία του παρόχου Menicon Europe.

10. Έμμεσες ζημιές και ευθύνη για τα προϊόντα

Παρά τα τυχόν λάθη ή τις καθυστερήσεις στην παράδοση των προϊόντων, η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τυχόν έμμεσες ζημιές προκληθούν στα προϊόντα. Η Εταιρεία αποποιείται την ευθύνη αποζημίωσης για τα προϊόντα και αναλαμβάνει μόνο την ευθύνη που προβλέπεται υποχρεωτικά από τη νομοθεσία.

11. Διενέξεις

Τυχόν διαφορές ή διενέξεις θα επιλύονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια του Ηρακλείου.